کلمه کلیدی: علائم شیدایی
  • آیا ازدواج علاج اختلال دو قطبی است ؟

    خلق (Mood)، حس نافذ و پایداری است که فرد به صورت درونی برداشت می‌کند. خلق می‌تواند به انواع مختلفی خود‌نمایی کند که از آن جمله می‌توان به خلق شاد، افسرده، تحریک پذیر و مضطرب اشاره کرد.