کلمه کلیدی: شیر چاق کننده است یا لاغر کننده؟
    • سلامت

    شیر چاق کننده است یا لاغر کننده؟

    شیر، هم می‌تواند چاق‌کننده باشد هم لاغر‌کننده، هم می‌تواند بیماری‌زا باشد هم سلامتی‌بخش. شیر با بسیاری از بیماری‌ها ارتباط دارد زیرا پایه تغذیه نوزادی و کودکی به شیر وابسته است.