کلمه کلیدی: شروط ضمن عقد
  • حواست باشد! این «شروط ضمن عقد» است!

    اگر شما هم قصد ازدواج دارید، باید بدانید که سند ازدواج را نباید بدون مطالعه امضا کرد؛ بخصوص درباره ازدواج و شروط ضمن عقد آن. یادتان باشد که هر شرطی را نمی‌توان در سند ازدواج قید کرد. پس حتما بسته پیشنهادی ما را در این زمینه بدقت مطالعه کنید تا در آینده از بروز پشیمانی حذر کرده باشید.