کلمه کلیدی: سیکل قاعدگی
  • هورمـون‌هایی که دزد زیبایی‌اند

    امروز دقیقا دوره‌ای است که در خلق‌وخو و حالات فیزیکی‌ام تغییراتی رخ می‌دهد، پوست و مو‌هایم هم دستخوش هورمون‌ها می‌شوند و گاه طراوت خود را از دست می‌دهند.