کلمه کلیدی: سه علت شایع تنبلی چشم
  • سه علت شایع تنبلی چشم

    یک جراح و متخصص چشم، گفت: استفاده روز افزون از وسایل الکترونیک، باعث شده سن بروز خشکی چشم، به سه تا چهار سالگی برسد.