کلمه کلیدی: سزارین بهتر است یا زایمان طبیعی
  • سزارین بهتر است یا زایمان طبیعی؟

    سال‌هاست که ثابت شده عوارض زایمان طبیعی برای مادر و نوزاد کمتر از سزارین است و دوره نقاهت آن هم بسیار آسانتر و کوتاهتر، با این حال، چرا خانمها و حتی پزشکان در ایران اکثرا سزارین را ترجیح می‌دهند؟