کلمه کلیدی: ساندویچ های گرم و سرد
  • خوشمزه‌ های کشنده

    در دهه‌های اخیر با تغییر نوع زندگی افراد بدون در نظر گرفتن عوارض فست فودها به خوردن آن‌ها گرایش پیدا کرده‌اند.