کلمه کلیدی: ریفلاکس یا برگشت محتویات معده به مری
  • ریفلاکس یا برگشت محتویات معده به مری

    ریفلاکس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های گوارشی است که هر کسی یک یا دوبار تجربه علائم این بیماری را داشته است. علت این بیماری، برگشت محتویات معده (اسید، صفرا، مواد غذایی) به داخل مری است.