کلمه کلیدی: روش آموزش فرزندان
  • راهنمای والدین: رفع حسادتهای کودکانه

    حسادت در نهاد انسان ریشه دارد و پدر و مادر باید از دوران کودکی این صفت را ​در فرزندان خویش کنترل کنند. اگر شما در خانواده خویش بیش از یک کودک دارید، می‌دانید ​ برقرار کردن ارتباط دوستانه میان آنها چقدر دشوار است؛ زیرا بچه‌ها یک لحظه با هم دوستند و بازی می‌کنند و لحظه‌ای بعد با هم دست به یقه می‌شوند و دعوا می‌کنند. در این صورت پدر و مادر آگاه می‌دانند​ چه زمانی و چگونه با پا در میانی، اختلافها و بگومگوهای میان بچه‌ها را حل و فصل و ارتباط دوستانه‌ای میان آنها برقرار کنند.