کلمه کلیدی: رنگ مجاز و غیر مجاز
  • بستنی یخی برای کودکان؛ از چه وقت؟

    بستنی‌ها دو گروه شیری و یخی دارند. بستنی‌های یخی از اسانس‌، رنگ‌های خوراکی و شیرین‌کننده‌هایی مانند شکر تشکیل می‌شوند. البته این نوع از بستنی‌ها هم انواع کارخانه‌ای دارند و هم غیرکارخانه‌ای؛ به همین دلیل برای تهیه و خرید آنها باید دقت بیشتری کرد.