کلمه کلیدی: رفع نگرانی
  • نگرانی، دشمن شماره یک موفقیت

    گاهی اوقات برخی افراد تمام وقت در مورد موضوعات متفاوت، یعنی همان چیزهایی که بیشتر اوقات رخ نمی‌دهد، نگران هستند. بدتر از همه این که این نوع تفکر منفی بشدت هم مسری است و به اطرافیان این افراد نیز سرایت می‌کند.