کلمه کلیدی: رفع اضطراب
  • چه کنم؟ استرس و اضطراب مغزم را پر کرده

    ۹ روش مفید برای رفع نگرانی و اضطراب

    اول با یک فکر آزاردهنده شروع می‌شود که بعد فکرهای دیگری در سرتان ایجاد می‌کند و بدون اینکه بفهمید طوفانی از این نوع افکار در ذهنتان ایجاد می‌شود و باعث می‌شود شروع به غیرمنطقی اندیشیدن کنید و انرژی فکری و جسمی‌تان را به هدر می‌دهید.

  • اضطراب؛ دلشوره‌ای آشنا

    دوره‌هایی در زندگی وجود دارد که در آن هر شخصی ممکن است احساساتی مانند ترس، فشار، افسردگی، اضطراب و یا از دست دادن اراده داشته باشد. این دوره‌ها به شدت پریشان کننده‌اند. در این باره بیشتر بدانید.