کلمه کلیدی: ذکاوت
 • خانه​داری، شغل بی​درآمد

  زنان و توصیه‌هایی برای افزایش توانمندی

  بی‌شک زمان آن فرارسیده که زنان خود را باور داشته باشند و بدانند این توانایی را دارند چه درون خانه و چه خارج از آن توانمندی‌های خود را نشان دهند و با بیشترین توانایی، هوش و ذکاوت و با شجاعت و جسارت این توانمندی‌ها را ثابت کنند.

  • زنان

  ذکاوت مادرانه، چیزی که به دردتان می‌خورد

  اگر گیج شده‌اید که بچه خود را چگونه بزرگ کنید، اگر قسط دارید و خانه هم ندارید و اگر فکر می‌کنید با بچه‌دار شدن همسرتان یک ورشکسته کامل می‌شود نگران نباشید. شما می‌توانید با هوش مادرانه همه چیز را کنترل کنید. شما باهوش و زرنگ خواهید شد، کار خوبی پیدا خواهید کرد و همه چیز را روی یک نوک انگشت هنرمند خود خواهید چرخاند. باور نمی‌کنید این مطلب را بخوانید.