کلمه کلیدی: دیکلوفناک نخورید
  • دیکلوفناک نخورید

    نتایج تازه‌ترین بررسی‌های محققان انگلیسی نشان می‌دهد، مصرف مسکن «دیکلوفناک» خطر سکته مغزی و حمله قلبی را تا 50 درصد افزایش می‌دهد.