کلمه کلیدی: دیابت، مانعی برای ورزش نیست
    • سلامت

    دیابت، مانعی برای ورزش نیست

    شکی وجود ندارد که سلامت دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، سیستم عصبی عضلانی اسکلتی و... هر یک وابسته به میزان فعالیت بدنی و ورزش است.