کلمه کلیدی: دکتر جعفر بای
  • فرزند زیاد روشنفکری را زیر سوال نمی‌برد

    این روزها نگرانی‌ها از پدیده‌ای به نام پیری اجتماعی زیاد شده است. واقعیت این است تا همین چند سال پیش هم انتظار این بود که موج دوم رشد جمعیت در دهه 90 با ازدواج جمعیت کثیری از جوان‌های دهه 60 مجددا آغاز شود و شاهد رشد جمعیت باشیم ولی متاسفانه به علل فراوانی از جمله مسائل فرهنگی،‌ اجتماعی، اقتصادی این پیش‌بینی‌ها محقق نشد. دکتر جعفر بای، جامعه شناس، مطلبی در همین زمینه نوشته که در ادامه مطلب می‌خوانید.