کلمه کلیدی: دستگاه های بدنسازی در پارک ها آمادگی را بالا می برند اما قابلیت درمانی ندارند