کلمه کلیدی: درمان پزشکی
  • سکسکه... موقت یا مداوم

    جام جم سرا: سکسکه وقتی رخ می‌دهد که دیافراگم به طور ناگهانی و غیرارادی منقبض می‌شود و این انقباض چند بار در دقیقه تکرار می‌شود.