کلمه کلیدی: درمان آسیب ورزشی
  • راه‌های تسکین آسیب‌های ورزشی

    آیا شما هم با کسانی برخورد داشته‌اید که از ترس صدمه‌دیدن، ورزش را کنار می‌گذارند؟ همان‌ها که فکر می‌کنند نباید تکان بخورند مبادا دست و پایشان خراش بردارد، رگ به رگ شود یا بدتر از آن استخوان‌شان بشکند؟!