کلمه کلیدی: در چه شرایطی سرفه اهمیت بیشتری دارد؟
  • امان از سرفه های مزمن!

    در چه شرایطی سرفه اهمیت بیشتری دارد؟

    سرفه چیست؟ سرفه نشانه‌ای از بیماری و البته مکانیسم دفاعی بدن است. وقتی یک جسم خارجی وارد ریه فرد می شود مکانیسم سرفه اتفاق می‌افتد تا ماده خارجی از ریه خارج شود.