کلمه کلیدی: داروهایی خطرناک در فصل تابستان را بشناسید
  • داروهایی خطرناک در فصل تابستان را بشناسید

    داروهای ضد افسردگی تغییراتی را در شیمی مغز ایجاد کرده و بر انتقال دهنده های عصبی موجود در آن تاثیر می گذارند. این شرایط می تواند در تنظیم دما تداخل ایجاد کرده و موجب تعریق بیش از حد شود.