کلمه کلیدی: خلیل علی محمدزاده
  • هر خانواده ایرانی چند بچه دارد؟

    در حال حاضر نرخ باروری کل کشور ۱.۷۸ فرزند است و این رقم به این معناست که هر خانواده ایرانی کمتر از دو فرزند دارد بنابراین رتبه فرزندآوری ایران در بین ۲۲۴ کشور رتبه ۱۴۶ است که اسرائیل ۷۵ پله، آمریکا ۲۰ پله و ترکیه با نرخ باروری ۲.۱۵، ۳۲ پله بالاتر از ما قرار دارد.