کلمه کلیدی: حوله کودک
  • حوله و پتوی مسافرتی کودک |عکس|

    اگر از خیاطی و هنرهای خانگی اندک سررشته‌ای هم داشته باشید فقط با نگاه کردن به الگو یا تصویر پی آمده و کمی ذوق و سلیقه می‌توانید پارچه‌ای از جنس و رنگ دلخواه بگیرید و برای کودکتان، حوله حمام یا پتوی مسافرتی تهیه کنید.