کلمه کلیدی: حوادث خانوادگی
  • زن همسرکش: فحاشی می‌کرد و کتکمان می‌زد؛ کشتمش

    جام جم سرا: مادر و دختری که با همدستی یکدیگر، پدر خانواده را به قتل رسانده و جسدش را در دره‌ای انداخته ‌بودند، در حالی پای میز محاکمه می‌روند که اولیای‌ دم قبل از تشکیل جلسه دادگاه، اعلام گذشت کردند.

  • همدستی برای قتل شوهر

    رییس پلیس آگاهی خوزستان از دستگیری زنی خبر داد که با همدستی مردی دیگر، نقشۀ قتل همسرش را کشید و با ضربات متعدد تیشه، او را به قتل رساند.