کلمه کلیدی: حمید شیرازی
 • نظر همه درباره‌ام منفی است؛ از چشم‌هایشان می‌خوانم!

  جام جم سرا- بیشتر مواقع گمان می‌کنم دیگران نظر منفی درباره من دارند. این برداشت و نظر را از نوع نگاهشان متوجه می‌شوم؛ البته تازگی‌ها ظاهربین شده‌ام و به تمام جزئیات ظاهر دیگران و حتی خودم هم توجه می‌کنم.

 • راهکارهایی برای مهار خشم

  بمب خودتان را خنثی کنید: قرار است منفجر شوید!

  جام جم سرا: کمتر فردی می‌تواند مدعی شود که در زندگی‌اش عصبانی نشده است. اصلا انگار خشم و عصبانیت با زندگی‌های امروزی گره عجیبی خورده است؛ گرهی که براحتی هم باز شدنی نیست!

 • ۵ مرحله مهم در روند تصمیم‌گیری صحیح

  آه از این عمرم که بیهوده تلف می‌شود

  جام جم سرا: جوانی ۳۰ساله، لیسانس و کارمندم. تازه ازدواج کرده‌ام و بعدازظهر‌ها بیکارم. دوست دارم یا برای کار‌شناسی ارشد درس بخوانم یا سر کار دوم بروم، ولی هیچ کدامش را نمی‌توانم انجام دهم به همین دلیل احساس پوچی می‌کنم و معتقدم که عمر و وقتم بیهوده دارد تلف می‌شود! چه راهکاری سراغ دارید؟