کلمه کلیدی: حسنک کجایی
  • گفت‌وگویی کوتاه با تصویرساز کتاب‌های درسی

    پرویز کلانتری: یک بچه طالقانی، «حسنک کجایی» را به ذهنم آورد

    اولین اصلی که در تصویرگری کتاب‌های درسی وجود دارد این است که شخصیت‌ها باید سمپات باشند، اما تصاویر کتاب‌های ما همه اخم کرده‌اند. تصویرساز کتابهای درسی می‌گوید: من وقتی می‌خواستم‌‌‌ همان پسرک داستان «حسنک کجایی» را نقاشی کنم از یک بچه طالقانی با‌‌‌ همان پوشش الگو گرفتم.