کلمه کلیدی: حال بد
  • حرف تکراری جوان‌های امروز: حالم بده!

    «حالم بد است»، «حوصله‌ام سر رفته»، «همیشه ناراحتم» و... این‌ها جملاتی است که بسیاری از جوان‌های امروز مثل نقل و نبات به کار می‌برند اما مشکل چیست؟ چرا حال اکثر جوان‌ها این روز‌ها بد است؟ اصلا چه حالی را می‌شود حال بد دانست و چه حالی برای انسان خوب است؟