کلمه کلیدی: جامعه شناسی عشق
  • برخی آداب عاشقی را نمی‌دانند

    شرایط اجتماعی فعلی که بستر مناسبی را برای ارتباطات افراطی در محافل عمومی برای پسرها و دخترها فراهم ساخته،از سوی دیگر عدم شناخت دقیق از ابعاد زندگی فردی گاهی اوقات منجر به بروز عشق‌های جنون‌آمیزی می‌شود که فرد طرف مقابل خویش را در تملک فردی و شخصی خود پنداشته و تصاحب به او را فقط از آن خود می‌داند. این پدیده که متاسفانه در نوع خود در طبقه متوسط اجتماعی با گرایش‌های خاصی در سنین تکمیل شخصیت (مرحله آغازین جوانی) آغاز می‌گردد به حوادث تلخ و ناگواری منتهی می‌شود که نمونه‌های آن هر از چند گاهی وجدان عمومی را به درد می‌آورد.