کلمه کلیدی: تیشه
  • همدستی برای قتل شوهر

    رییس پلیس آگاهی خوزستان از دستگیری زنی خبر داد که با همدستی مردی دیگر، نقشۀ قتل همسرش را کشید و با ضربات متعدد تیشه، او را به قتل رساند.