کلمه کلیدی: تکلیف مدرسه
  • خانه نباید برای کودک، محلی برای انجام تکالیف مدرسه باشد

    مشقت را نوشته‌ای؟

    چالش انجام تکالیف با شروع فصل مدارس، بویژه در خانواده‌هایی که دانش‌آموز دبستانی دارند بشدت بالا می‌گیرد .معمولا دبستانی‌ها بدون نظارت یکی از والدین و غالبا مادرها نسبت به انجام تکالیف‌شان رغبت چندانی نشان نمی‌دهند و همین بی‌میلی برای انجام مستقل کارهای مدرسه گاهی منجر به بروز خشونت‌های کلامی و حتی فیزیکی بین والدین و فرزندانشان می‌شود.

  • مشق شبِ روزانه

    با اینکه بیشتر از ۳۰ سال پیش دبستان را تمام کردم، اما هنوز کنار اولین بند انگشت ِ وسطی دست راستم پینه دارد! چرا؟ هنوز یادم هست آن وقت‌ها چقدر مشق و ریاضی و علوم می‌نوشتیم. آنقدر که دیگر از حفظ می‌توانستیم درس حسنک کجایی را بخوانیم یا قصه چوپان دروغگو را با تمام جزئیات بدون نگاه کردن به متن کتاب بازگو کنیم.