کلمه کلیدی: توصیه‌های طب ایرانی در ماه رمضان / نوشیدن آب گرم در افطار را فراموش نکنید