کلمه کلیدی: توصیه‌های تغذیه‌ای برای کنکوری‌ها
  • توصیه‌های تغذیه‌ای برای کنکوری‌ها

    با نزدیک شدن به روز‌های آزمون، عملکرد سیستم مغزی و تقویت حافظه از یک سو و کاهش اضطراب از سوی دیگر، برای داوطلبان اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، بنابراین بهتر است داوطلبان قبل از کنکور توصیه‌های تغذیه‌ای را جدی بگیرند.