کلمه کلیدی: توصیه های سلامت روان
  • توصیه های روان‌ شناسی برای سفرهای نوروزی

    موسیقی خستگی ترافیک را کاهش می‌دهد

    معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از 60 درصد از تصادفات در کشور ناشی از عوامل روانی است، گفت: جز مسائل فنی، تقریبا در تمام تصادفات عدم توجه و تمرکز راننده، پرخاشگری، خواب آلودگی و تعجیل در رانندگی تاثیر داشته است.