کلمه کلیدی: توالت رفتن کودک
  • آموزش توالت رفتن به کودک

    آموزش توالت به کودک یعنی اینکه او طرز صحیح استفاده از توالت ، نیاز به طرز صحیح دستشویی کردن، شستن دست‌ها و خشک کردن آنها را بیاموزد که کودکان معمولا تا 5-4 سالگی در این مورد نیاز به کمک دارند.