کلمه کلیدی: تصویر دیدنی
  • |عکس| زنجیرزنی زنانه

    عزاداری‌های خیابانی ماه محرم معمولا عزاداری‌هایی مردانه است و زنان بیشتر در آن تماشاچی بوده و یا در متن مراسم نیستند. در این تصویر زنی دیده می‌شود که در مردانه‌ترین شیوه عزاداری‌های مرسوم در ماه محرم، زنجیرزنی، حاضر است.

  • |طنز| مقایسهٔ بچه‌های دههٔ ۶۰ و دههٔ ۹۰

    این روز‌ها خیلی معمول است که بچه‌های معروف به دهه شصتی، خود را با بچه‌های دهه‌های دیگر مقایسه کنند. یکی از این بچه‌ها از باب طنز و برای مزاح، یک مقایسهٔ دیگر در همین زمینه بین خود و بچه‌های دههٔ ۹۰ کرده. آن را در ادامه مطلب ببینید.