کلمه کلیدی: بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن
    • سلامت

    ایران در آستانه اخذ سند «حذف سرخک»

    رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از اخذ «سند حذف سرخک از کشور» از سوی سازمان جهانی بهداشت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.