کلمه کلیدی: بیماریهای مقاربتی
  • دکتر سلام / چگونه از بیماری‌های مقاربتی پیشگیری کنیم؟

    بیماری‌های مقاربتی بیشتر از طریق روابط جنسی منتقل می‌شوند. متاسفانه فهرست بیماری‌های مقاربتی هر روز افزایش می‌یابد. امروز مشخص شده است که بیماری هپاتیت از طریق مقاربت جنسی انتقال می‌یابد و جوان‌ها بیشتر از سایر گروه‌های سنی در معرض خطر بیماری‌های مقاربتی قرار دارند.

  • رفتارهای پرخطر در ارتباط جنسی

    حجب و حیای معمول در جامعه ما سبب شده که سطح اطلاعات عمومی درباره بیماری‌های جنسی پایین باشد. این آگاهیهای اندک بخصوص در میان جوانان ممکن است سبب خطرات بیشتر شود و از همین رو مناسب است که برخی از این موارد برای عموم آنان توضیح داده شود تا با پیشگیری از انجام رفتارهای پرخطر سلامت جامعه تهدید نشود. دانستن چنین هشدارهای ضروری‌ای، برای والدین و حتی همسران نیز مفیدند.