کلمه کلیدی: بیماری سلیاک چیست؟
  • بیماری سلیاک چیست؟

    بیماری سلیاک یکی از جدی ترین اختلالات خودایمنی محسوب شده و قسمت های مختلف بدن - بویژه روده کوچک - را بدلیل ناتوانی بدن در جذب گلوتن، درگیر می کند.