کلمه کلیدی: بیماری راه ابریشم چیست؟
  • بیماری راه ابریشم چیست؟

    بیماری بهجت یا بیماری راه ابریشم یک اختلال نادر التهابی مزمن عودکننده است که چندین عضو را درگیر می کند. علائم کلاسیک بیماری شامل زخمهای آفت دهانی، زخمهای تناسلی و درگیریهای چشمی است.