کلمه کلیدی: بیماران مبتلا به آکنه در معرض ریسک بالای افسردگی