کلمه کلیدی: بچه ها با کی بروند حمام
  • لزوم مراقبت جنسی در حضور کودک و آموزش همراه با اطلاعات صحیح

    پیش‌نیازهای تربیت جنسی کودکان

    جام جم سرا: اگر روزی پشت ویترین کتابفروشی، کتابی درباره شیوه‌های تربیت جنسی کودکان ببینید، آن را می‌خرید؟ اگر تلویزیون را روشن کنید و برنامه‌ای درباره راه‌های تربیت جنسی کودکان پخش شود تماشایش می‌کنید؟ اگر پیچ رادیو را بپیچانید و در گفت‌وگویی به این مقوله اشاره شود، می‌نشینید و می‌شنوید؟