کلمه کلیدی: بهانه های کودکانه
  • بهانه‌های کودکانه

    وقتی کودک خردسال شما شروع به بهانه‌گیری و نق‌زدن می‌کند، آیا می‌دانید در آن زمان چه رفتاری باید پیش بگیرید یا این که کلافه و مستاصل می‌شوید و در نهایت از روش تنبیه استفاده می‌کنید؟