کلمه کلیدی: بررسی راهکارهایی برای آسان شدن زایمان/10 قدم تا زایمان طبیعی
  • بررسی راهکارهایی برای آسان شدن زایمان/10 قدم تا زایمان طبیعی

    زایمان طبیعی طی چند دهه اخیر برای بسیاری از بارداران ما بویژه در شهرهای بزرگ به کابوس ترسناکی تبدیل شده است. شاید در نگاه اول، مقصر این اتفاق به عملکرد بعضا نادرست متخصصان زنان و زایمان به‌واسطه تامین منافع اقتصادی بیشتر یا گذاشتن وقت کمتر برای فرآیند زایمان مربوط شود.