کلمه کلیدی: بخشش اولیای دم
  • فرار از مرگ ۳ دقیقه پس از اعدام

    فردی که به جرم قتل عمد سال‌ها در زندان بسر می‌برد با درخواست قصاص اولیاء دم به دار مجازات آویخته شد اما پس از ۳ دقیقه آویخته ماندن و تحمل فشار طناب دار، با اعلام گذشت شاکیان نجات یافت توسط ماموران برای اقدامات درمانی به بیمارستان اعزام شد.