کلمه کلیدی: بازی های کودکانه
  • تابستان کودکی، در کوچه‌های جنوب شهر |مجموعه‌عکس|

    خیلی از بازیهایشان، نوستالژی خاطره‌برانگیز کودکان دیروز است. تابستانها، خیلی از وقتشان در کوچه می‌گذرد. اوقات فراغت کودکان جنوب شهر، در گذر پای تابستان از کوچه‌های آن اگرچه رنگ فقر دارد، معمولا با پوشش رنگی از خنده، شادی، دوستی، صداقت و حال و هوای دنیای کودکانه جلوه‌ای دیگر و نمایی دیدنی دارد.

  • بازیهای آپارتمانی برای کودکان

    همه ما آپارتمان‌نشین شده‌ایم، آن هم ناخواسته و به اجبار. بچه‌هایمان باید در خانه آهسته راه بروند، ورجه وورجه نکنند و بالا و پایین نپرند تا مزاحمتی برای همسایه‌های دیگر ایجاد نکنند. درست هم همین است، اما باید راهی بیابیم که کوچولوهای ما در چاردیواری خانه‌مان احساس راحتی کنند.