کلمه کلیدی: با احتیاط چای و قهوه بنوشید
  • با احتیاط چای و قهوه بنوشید

    رییس دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مصرف غلیظ قهوه و چای منجر به کم خونی می‌شود و توصیه می‌شود که به صورت رقیق و با احتیاط استفاده شوند.