کلمه کلیدی: این غذاها را هرگز همزمان نخورید
  • این غذاها را هرگز همزمان نخورید

    متخصص طب سنتی گفت: در کتاب‌های طب سنتی مصرف همزمان دو خوراکی با طبع گرم، سرد، خوراکی‌های نفاخ و مواد مرطوب با یکدیگر و به فاصله نزدیک از هم منع شده است.