کلمه کلیدی: ایدز در ایران
  • هجوم موج سوم ایدز به نسل چهارم

    اپیدمی بزرگ ایدز در دنیا از۳۴ سال گذشته یعنی اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد اما سابقه شناخت این ویروس در ایران به سال ۱۳۶۵ برمی گردد، زمانی که کودک ۵ ساله هموفیلی به دلیل استفاده از فرآورده‌های خونی وارداتی آلوده، گرفتار ویروس شوم ایدز شد.

  • تغییر چشمگیر: رابطۀ جنسی به جای تزریق

    گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از وضعیت برخی آسیبهای اجتماعی و جرایم حاکی از آن است که ابتلا به ایدز در ایران از راه تزریق سرنگ آلوده که بیشتر در میان معتادان رواج داشت، به ابتلا از طریق رابطه جنسی تغییر مسیر داده که پیام متفاوتی برای ناظران اجتماعی دربردارد.