کلمه کلیدی: اگر سردمزاج هستید این غذای ساده و آسان درمان شماست