کلمه کلیدی: ال دسکو
  • پشت میز کارتان ناهار نخورید!

    اگر شما از جمله کارمندانی هستید که ساعات طولانی ناچار از نشستن پشت میز و کار با رایانه هستید، دوری از خوردن ناهار پشت میز کار می‌تواند برای شما فواید متعددی داشته باشد.